top of page

FITO NJË MERCEDES!

LMT R2.jpg
Info

1.  Duhet të jesh mbi 18 vjec që të behesh pjesë e shorteut;

2.  Duhet ti përgjigjeni saktë pyetjeve të pyetësorit;

3. Duhet të blini 1 ose më shumë bileta për tu bërë pjesë e garës.

INFORMACIONE MBI SHORTEUN:

Qellimi jonë është që të jemi sa më shumë transparent me pjesëmarrësit:

1. Do të shiten 2490 bileta. Çdo biletë ka 10 hyrje në shorte.

2. Pagesat do të bëhen nëpërmjet Squareup.com (Nje ofrues i mirënjohur dhe konkurues i shërbimit të pagesave online).Ne nuk kemi asnjë kontakt me të dhënat e kartës tuaj të kreditit.Në qoftë se shorteu do të anullohet për cilado qoftë arsyeja ju do të merni pagesën mbrapsht.

3. Shorteu do të hidhet nëpërmjet random.org, para datës 10 maj, dhe cdo pjesëmarres do të ketë mundësine të monitorojë procesin e shorteut.

bottom of page