top of page

BËHU PJESË E SHORTEUT

20210702_165904.jpg

Që të bëheni pjesë e shorteutduhet ti përgjigjeni pyetjes së mëposhtëme:

CILA KOMPANI ZOTËRON Mercedesin?

Çdo biletë ka 10 hyrje në shorte. Regjistrimet në lotari do të caktohen rastësisht, për të siguruar shanse të barabarta fitimi për të gjithë pjesëmarrësit.

Për një hyrje postare falas, ju lutemi lexoni Termat dhe Kushtet.

1.  Duhet të jesh mbi 18 vjec që të behesh pjesë e shorteut;

2.  Duhet ti përgjigjeni saktë pyetjeve të pyetësorit;

3. Duhet të blini 1 ose më shumë bileta për tu bërë pjesë e garës.

INFORMACIONE MBI SHORTEUN:

Qellimi jonë është që të jemi sa më shumë transparent me pjesëmarrësit:

1. Do të shiten 2490 bileta.

2. Pagesat do të bëhen nëpërmjet Squareup.com (Nje ofrues i mirënjohur dhe konkurues i shërbimit të pagesave online).Ne nuk kemi asnjë kontakt me të dhënat e kartës tuaj të kreditit.Në qoftë se shorteu do të anullohet për cilado qoftë arsyeja ju do të merni pagesën mbrapsht.

3. Shorteu do të hidhet nëpërmjet random.org dhe cdo pjesëmarres do të ketë mundësine të monitorojë procesin e shorteut.

Fituesi mund të zgjedhë një çmim në të holla prej 20000 €

bottom of page