top of page

Faqja e Anëtarëve
Regjistrimet e paguara nuk kanë nevojë të plotësojnë një profil të anëtarëve, duhen vetëm shënime postare falas. Ju lutemi vini re se bileta e paguar ka 10 hyrje në konkurs dhe dhuratat postare falas vetëm një. Regjistrimet e shumta postare në të njëjtën kartë postare nuk pranohen, secila kartë postare jep vetëm një hyrje në konkurs.

Members sign-up and login:

bottom of page